Share This Post

Barns villkor / Förskola och skola

Elever med envisa föräldrar har större chans att få stöd

Elever som har påstridiga föräldrar får i större utsträckning extra stöd i skolan. Det svarar åtta av tio lärare i den undersökning som SvD gjort tillsammans med Lärarnas riksförbund.
Föräldern Anna Nilsson är säker på att hennes son inte hade fått rätt stöd, utan hennes krav och enträgenhet.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar