Share This Post

Budget / Skulder

Ekonomismart

Ekonomismart är ett samarbetsprojekt mellan Folkuniversitetet, Konsumentverket och Finansinspektionen som delfinansieras med medel ur Allmänna arvsfonden. Projektet syftar till att hjälpa unga vuxna att bli medvetna konsumenter med verktyg att göra aktiva val, identifiera risker och undvika överskuldsättning. Utbildningen är på två dagar och vänder sig till unga vuxna mellan 18 och 24 år som befinner sig i arbetslöshet och uppbär försörjningsstöd.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar