Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Ekonomiskt stöd för jämställdhet och kvinnofrid bland nationella minoriteter

Statens folkhälsoinstitut lyser nu ut medel för ekonomiskt stöd till jämställdhetsarbete, kvinnofrid och samverkan bland de nationella minoriteterna – judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. För denna utlysning som är en del i ett regeringsuppdrag finns en miljon kronor avsatta.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar