Share This Post

Ekonomi / Försörjningsstöd / SocialNätet-Arkiv

Ekonomiskt bistånd – Stöd för rättstillämpning och handläggning av ärenden i den kommunala socialtjänsten

Denna handbok är ett komplement till Socialstyrelsens allmänna råd. Syftet med handboken är att förtydliga lagstiftningen och underlätta den praktiska tillämpningen av socialtjänstlagen.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar