Share This Post

Försörjningsstöd / Okategoriserade

Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten

Handbokens syfte är att förtydliga socialtjänstlagen och underlätta den praktiska tillämpningen av lagen när det gäller ekonomiskt bistånd. Den vänder sig i första hand till handläggare och chefer inom socialtjänsten. En reviderad version kommer inom kort.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar