Share This Post

Funktionshinder / Placerade barn / SocialNätet-Arkiv

Egenmaktsperspektivet saknas i lagförslaget rörande tvångsvård av unga och barn

“Mycket av det som läggs fram i utredningen kring tvångsvård av unga och barn är bra och stöds av NSPH. Men förslagen kring hur man ska hjälpa barn med psykiatriska och sociala problem bryter mot centrala konventioner kring barns rättigheter. Dessutom föreslås inte tillräckligt starka åtgärder för att öka kunskapen kring tvångsvård av barn”, skriver NSPH i ett remissvar.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar