Share This Post

Fulltextmaterial / Integration

Egenmakt mot utanförskap – redovisning av regeringens strategi för integration

Skrivelsen innehåller en redovisning över genomförandet av den samlade strategi för integration som presenterades i skrivelsen Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för integration (skr. 2008/09:24). Redovisningen sker mot de sju strategiska områden som integrationspolitiken fokuserat på under 2008-2010.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar