Share This Post

Ekonomi / Ekonomi - äldre

Efter 65 – inte bara pension

Pensioneringsåret är allt mindre självklart skrivet till 65: fler tar ut sin pension innan, fler väntar. Dessutom kombinerar äldre ofta arbete och pension. Allt fler äldre har löneinkomster. För pensionärer är den allmänna pensionen den viktigaste inkomstkällan – detta gäller framförallt de äldre pensionärerna.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar