Share This Post

Barn och ungdom - Psykisk hälsa / Förebyggande arbete / Fulltextmaterial / Innovationer, Kvalitet & utvärdering

Effektutvärdering av sociala investeringsprojekt

SKL:s projekt Psynk (psykisk hälsa barn och unga) har skrivit guiden ”Effektutvärdering av sociala investeringsprojekt”. Guiden är en ansats att ge konkret stöd till hur man kan göra insatser uppföljnings- och utvärderingsbara.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar