Share This Post

Droger och beroenden

Effektivare missbruksvård sparar pengar och räddar liv

Regeringens utredare: Den svenska missbruks- och beroendevården måste reformeras och bli mer tillgänglig och individanpassad. De nu 30 år gamla lagarna och ansvarsförhållandena räcker inte längre till för att möta den stora och delvis annorlunda grupp personer som i dag har en missbruksproblematik. I november lämnar jag mina slutliga förslag till regeringen, inklusive förslag till lagstiftning. Redan nu vill jag lyfta fram några förändringar som jag överväger. För att få en mer tillgänglig och samordnad missbruksvård måste till exempel det delade ansvaret mellan hälso- och sjukvården (landstingen) och socialtjänsten (kommunerna) förändras. Det krävs ett tvärprofessionellt arbete för att effektivt möta missbruk som ett medicinskt och socialt problem, skriver Gerhard Larsson.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar