Share This Post

Äldre / SocialNätet-Arkiv

Dyrt ordna hemtjänst för sommargäster

Nästan en fjärdedel av landets kommuner uppger att de har problem med att ordna hemtjänst för sommargäster som inte är skrivna i kommunen. Ökade kostnader och svårt att få tag i personal är de största problemen.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar