Share This Post

Äldre / SocialNätet-Arkiv

Dyr spilltid blev vårdtid

På ett halvår ökade antalet omsorgstimmar i den kommunala hemtjänsten för äldre med nästan 30 procent. Samtidigt minskade personalens samlade arbetstid med 20 procent och därmed kommunens kostnader för hemtjänsten. Andelen
av arbetstiden som kunde ägnas åt hembesök ökade från 47 till 74 procent. Det blev det överraskande resultatet av ett vårdexperiment i Nacka kommun där spilltid för resor och möten förvandlades till vårdtid hos de gamla.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar