Share This Post

Äldre

Du måste själv betala mer för din egen äldreomsorg

Veteraner inom socialpolitik uppmanar till större egenansvar: Vi tror inte att samhället kan eller vill satsa tillräckligt på den äldrevård vi efterfrågar Kostnaden för vården i livets slutskede kan uppgå till 50 000 kronor i månaden..

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar