Share This Post

Böcker / Kriminalitet / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv

Du Jag Vi – om att ha en förälder i fängelse


Du Jag Vi – om att ha en förälder i fängelse

ID: 4761175978
Författare: Pia Bergström Bufff Stockholm
och Elisabet Omsén (red.)

Förlag: B4 Press
ISBN: 978-91-87481-54-3
Språk: svenska
Utgivningsår: 2016

Den här boken är skriven till alla unga som har en viktig person i häkte eller fängelse, och till andra som bättre vill förstå hur det kan vara att ha en förälder som är frihetsberövad.

Texterna är skrivna av unga som har deltagit i Bufff Stockholms skrivargrupp eller haft kontakt med gruppen via Facebook. Skrivargruppens arbete vilar på biblioterapeutisk grund. Idén till träffarna och boken kommer från övertygelsen att det är viktigt och läkande att möta andra i en liknande livssituation och få prata om sina tankar och känslor. Med hjälp av inspirationsmaterial som litteratur, poesi och bilder har gruppen skrivit egna texter och samtalat utifrån dem.

Alla som har medverkat i boken har en genuin vilja att dela med sig av sina erfarenheter och hjälpa andra att känna att de inte är ensamma.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar