Share This Post

Arbetsmarknad / Funktionshinder / SocialNätet-Arkiv

Drygt hälften av personer med funktionsnedsättning har arbete

Sysselsättningsgraden för personer som har en funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga var förra året 55 procent. Det är en stor skillnad mot befolkningen i stort, där 77 procent är sysselsatta . Att öka möjligheterna för dem med funktionsnedsättning som vill och kan arbeta är därför fortsatt en av Arbetsförmedlingens största och viktigaste utmaningar.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar