Share This Post

Behandlingsarbete

Drogkompetens – kompetensutveckling inom missbruk och beroende

Drogkompetens består av tre delar, ett ständigt aktuellt nyhetsflöde om droger, behandlingsmetoder och anknutna ämnen, en aktuell debatt samt en faktabank.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar