Share This Post

Äldre / Droger och beroenden

Droger i ensamhetens fotspår

Undersökningar visar att allt fler äldre som förlorat sin livspartner dövar sorgen med alkohol eller lugnande tabletter. Debattörerna anser att riskerna behöver undersökas noggrannare än idag och att personal som möter dessa personer måste vara uppmärksamma på tecken på ökad användning av dessa medel.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar