Share This Post

Barn och ungdom - droger / Droger / Förebyggande arbete / Förebyggande arbete / Kriminalitet

Drog- och brottsförebyggande arbete – metoder som fungerar

Alkohol, tobak och andra droger skapar såväl medicinska som sociala skador och stora ekonomiska kostnader för samhället.

Kopplingen mellan droganvändning och brott är dessutom vetenskapligt belagd i ett stort antal undersökningar.

Nu publiceras ett urval av preventiva metoder som fungerar – och som bygger på samarbete mellan myndigheter och andra aktörer.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar