Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete och hälsa

Driv på arbetet med att förbättra den psykisk hälsan

Psykisk ohälsa är vanligare än vad många tror och är den främsta orsaken till sjukskrivning. Psykisk ohälsa är, när de mänskliga kostnaderna läggs till utgifterna för förlorade arbetsinsatser och för vård och omsorg, en av vår tids stora utmaningar och berör hela samhället.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar