Share This Post

Okategoriserade

Drama som verktyg i socialt arbete med barn med frihetsberövade föräldrar

RiksBryggan bjuder in till en interaktiv seminariedag där du får ökade kunskaper att möta och förstå barn med frihetsberövade föräldrar. Barnens egna upplevelser av de vuxna de kommer i kontakt med är att vuxna har för lite kunskap. Dagen bygger på RiksBryggans unika stödgruppsmodell som har drama som verktyg. Under dagen varvas därför föreläsningar med samtal och övningar där seminariedeltagarna själva är aktiva. Föreläsningarna innehåller barns samlade erfarenheter av en förälders frihetsberövande samt hur barn kan påverkas av detta. Du får som deltagare kunskap baserad på tio års möten med tusentals barn till frihetsberövade och aktuell europeisk forskning på målgruppen. Dagen vänder sig främst till professionella som möter barn med frihetsberövade föräldrar i sitt arbete, såsom socionomer och pedagoger.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar