Share This Post

Droger och beroenden

Dopning – för utseendets skull

Från att ha varit en företeelse inom främst idrotten har dopningen nått andra grupper i samhället. Idag är användningen av dopningsmedel etablerad utanför idrotten och med det främsta syftet att uppnå kroppsliga ideal. En ny informationsskrift beskriver dopningen som samhällsproblem.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar