Share This Post

Sjuk- och aktivitetsersättning / Sjukdom & arbetsskada / SocialNätet-Arkiv

Domstolsbeslut om sjukpeng ska granskas

Var man bor kan avgöra hur stor chansen är att få rätt mot Försäkringskassan. Att det är så här har lett till att Inspektionen för socialförsäkringen ska granska varför förvaltningsrätter och kammarrätter dömer så olika.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar