Share This Post

Kriminalitet

Domstol på villovägar

Högsta domstolen har för tredje gången mildrat en dom som gäller sexualbrott mot barn. HD har inte på något annat brottsområde så klart baserat sina domar på egna värderingar utan stöd hos lagstiftaren. Det skriver Madeleine Leijonhufvud.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar