Share This Post

Droger och beroenden

Dokumentation inom missbrukarvården

Med denna skrift vill CUS genom expertgruppen för missbrukarvård underlätta användningen av systematisk individbaserad dokumentation inom missbrukarvården. I texten betonas särskilt att en klientbaserad och överblickbar dokumentation fungerar som en tillförlitlig och användbar grund för lokal uppföljning av klientresultat och för intern metodutveckling. Boken finns nu i sin helhet på Socialstyrelsens hemsida.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar