Share This Post

Barn / Ensamkommande flyktingbarn

Dokumentation från konferens om ensamkommande barn och ungdomar

Den 5 februari anordnade GR och Länsstyrelsen i Västra Götaland en konferens kring uppdrag och ansvar i mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar. Arrangemanget var en del i projektet Kommunsamverkan kring ensamkommande barn och unga i Göteborgsregionen, som syftar till att både sprida och utbilda i materialet Hitta Rätt och också se samverkansmöjligheter mellan kommuner och vilket kompetensutvecklingsbehov som finns.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar