Share This Post

Droger och beroenden / Fulltextmaterial

Dokumentation av seminarium om missbruk av hormonbaserade dopningsmedel

Genom ett samarbete mellan regeringens kommitté Mobilisering mot Narkotika och
Justitiedepartementets Arbetsgrupp för frågor rörande dopning inom idrotten anordnades ett
seminarium om missbruk av hormonbaserade dopningsmedel i januari 2004.
Bakgrunden till seminariet är att det under senare år har skett en kraftig ökning av tullens och
polisens beslag av dopningspreparat.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar