Share This Post

Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Doktorander sökes till forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället

Ersta Sköndal högskola söker doktorander till den nystartade forskarutbildningen i forskarutbildningsämnena Social välfärd med inriktning mot civilsamhället och Palliativ vård. Området Människan i välfärdssamhället ramar in ett kunskapsfält där såväl den enskilda människan i vård och social välfärd som samhälleliga intressen och villkor får utrymme. I Social välfärd med inriktning mot civilsamhället studeras villkor för arbets- och ansvarsfördelning mellan individ, familj, civilsamhälle och offentliga åtaganden. I ämnet Palliativ vård studeras hälsofrämjande, stödjande och lindrande åtgärder i samband med komplexa situationer vid livets slut, död och sorg.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar