Share This Post

Relationer och kön / SocialNätet-Arkiv

Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning

I lagrådsremissen föreslås att diskriminering som har samband med sexuell läggning skall vara förbjuden inom det sociala området, dvs. socialtjänsten m.m., socialförsäkringssystemet, arbetslöshetsförsäkringen och hälso- och sjukvården. Sedan tidigare är det förbjudet att diskrminera p g a etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar