Share This Post

Barn och ungdom

Disciplinåtgärder förändrar inte dåligt beteende

Vi är övertygade om att problem med stökiga elever som stör arbetsro och trygghet går att lösa med andra insatser än de som regeringen har föreslagit, skriver Lotta Persson, ordf i FSS och socialchef i Botkyrka samt Erik Nilsson, barn- och ungdomschef i Botkyrka.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar