Share This Post

Behandlingsarbete

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Handbok om patienters och klienters rättigheter och möjligheter i kontakt med missbruks- och beroendeenheter inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Skriften riktar sig till vuxna som söker vård för missbruks/beroendeproblem och personer verksamma i missbruks- och beroendevård. Finns utgiven på svenska, arabiska, engelska, ryska och somaliska.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar