Share This Post

Socialt arbete

Din penna behövs! – ett studiematerial om social dokumentation

Det här är ett studiematerial för er som vill lära er mer om social dokumentation och träna er i hur den kan utformas. Ett annat ändamål kan vara att skapa en dialog på den egna arbetsplatsen för att utveckla rutinerna kring dokumentationen så att den blir tydlig, följer gällande lagstiftning och blir ett redskap i det dagliga vård- och omsorgsarbetet. Studiematerialet kan användas för egen fördjupning, utbildningsdagar eller studiecirklar.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar