Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Diakonibloggen

Karin Ahlqvist och Charlotte Säll berättar om bloggen som innebär diakoni på nya vägar:

”Kyrkan på nätet är ofta bara informativ, alltför sällan interaktiv. Det behövs ett forum på internet för att lyfta fram diakonala och sociala frågor. Vi startar en blogg!” Inspirerade för att jobba på ett sätt som ännu i kyrkan är ganska nytt – via sociala medier – startade vi i augusti 2012 diakonibloggen.com. Det har varit och är en spännande resa! Diakonibloggen har flera syften – dels att vara ett nätverk för människor som jobbar med eller har ett intresse av sociala och diakonala frågor och dels för att lyfta fram det diakonala arbete som bedrivs i och utanför kyrkans väggar. Sist men inte minst ser vi att Diakonibloggen har en funktion i att lyfta aktuella sociala frågor i samhälle och media och att spegla olika teman.

Vi delar två till tre blogginlägg per vecka. En del skriver vi själva men vi arbetar mycket med att hitta gästbloggare, människor som är intresserade av att dela tankar och funderingar kring ett särskilt tema eller berätta sina egna erfarenheter. Att många är med och bidrar gör att det blir en stor bredd i det som skrivs. En del av skribenterna har en naturlig koppling till Svenska kyrkan, andra har det inte.

På Diakonibloggen har vi haft teman som ensamhet, hopp, barnet i fokus, stöttande samtal via nätet och integration. Syftet är inte att komma med svar – även om vi för fram egna åsikter – nej, vi vill väcka tankar och uppmuntra till vidare diskussioner och samtal. Olika sociala medier befruktar ofta varandra. Blogginläggen delas vidare på Facebook och Twitter och på så sätt blir det ringar på vattnet. Vi har fått mycket positiv respons för Diakonibloggen. Många skribenter har också uttryckt en glädje i att få dela med sig av sina tankar och sin berättelse.

Diakonibloggen drivs av övertygelsen om att diakoni måste finna nya vägar ut dit där människor finns. Vi fortsätter gärna denna påbörjade resa och gläds över att människor tar del av, inspireras av, skriver och talar om och har nytta av det som vi presenterar på Diakonibloggen. Besök oss gärna du också, på www.diakonibloggen.com! Du kan även följa bloggen via mail.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar