Share This Post

Övriga / Socialt arbete / Utredning och insats

Detta är det bästa som hänt mig under min 25-åriga yrkeskarriär – metodhandbok

Under projekttiden har sju kommuner inom Göteborgsregionen jobbat fram nya metoder och rutiner för tidig och samtidig samverkan kring barn i utsatta situationer. De 800 deltagarna i utvecklingsarbetet kommer i huvudsak från kommunernas skolor och socialtjänst.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar