Share This Post

Äldre

Det svåraste är när man ska skiljas från varandra

Mediepersonligheter och anhöriga till Alzheimersjuka: Det är hög tid att de sjuka får en anständig vård och att samhället ger oss anhöriga ett bättre stöd. Tre av oss har fått uppleva att våra fruar drabbats av Alzheimers sjukdom. Det är en fullständigt obarmhärtig sjukdom som bara kan sluta på ett sätt. Diagnosen kommer som ett knytnävsslag. Hur blir det nu? Vad kan man göra tills livet tar slut? Sviker jag om jag ordnar vård utanför hemmet? Mer personal på demensboendena – även nattetid – är en av de viktigaste förutsättningarna för att skapa trygghet och få de sjuka att känna sig respekterade som individer. Även forskningen behöver mer resurser för att klarlägga orsaker, hitta nya läkemedel och metoder för en tidig diagnostik, skriver Mats Ekdahl, Magnus Faxén, Eric Forsgren och Sven Plex Petersson.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar