Share This Post

Anhöriga / Arbete med familjer / Fulltextmaterial

Det späda barnet som anhörig

Dokumentation från ett seminarium som bl.a. innehåller en forskningsöversikt över vad vi idag vet om tidig intervention, behandling och tvärfackligt samarbete när det gäller psykisk ohälsa/sjukdom hos mammor under graviditeten och efter förlossning. Forskning visar att för denna grupp har selektiv prevention visat sig effektiv och betydelsefull.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar