Share This Post

Socialt arbete / Utredning och insats

Det som hände i Karlskrona är djupt olyckligt och sorgligt. Hur kan vi se till att det inte händer igen?

Det som hänt i Karlskrona är djupt olyckligt. Myndigheterna, Polisen såväl som Socialtjänsten måste ha väl fungerande rutiner för sitt samarbete. Vi måste också se till att arbetssituationen fungerar för de som arbetar med de mest utsatta – barnen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar