Share This Post

Försörjningsstöd / Fulltextmaterial

Det möjligas konst. Om ekonomiskt bistånd, utredning och rehabilitering.

Det finns många föreställningar om arbetet med ekonomiskt
bistånd – att det är tråkigt eller har låg status samt att
socialsekreterarnas funktion är kamrerens eller handläggarens.
Författarna vill tvärtemot dessa föreställningar förmedla hoppfullhet
och glädje i att arbetet med ekonomiskt bistånd är ett kvalifi cerat
socialt arbete som fokuserar på människans totala livssituation och
möjligheter till förändring.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar