Share This Post

Kriminalitet

Det här ska vi göra för att förebygga extremismen

Samhället har en central uppgift i att förhindra att människor blir redo att ta till våld för sina politiska eller religiösa idéer. Genom kunskaper och ökad samverkan mellan olika aktörer blir arbetet mot extremismen framgångsrikt. Till grund för handlingsplanen ligger ett brett underlag från Säkerhetspolisen, Brottsförebyggande rådet, Försvarshögskolan, Ungdomsstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting. Att motverka våldsbejakande extremism är inte bara en uppgift för staten. Hela Sverige behövs för att värna vår demokrati, skriver statsminister Fredrik Reinfeldt, demokratiminister Birgitta Ohlsson och justitieminister Beatrice Ask.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar