Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv / Stress och utbrändhet

Det försäkringsmedicinska beslutsstödet är nu komplett

De sista rekommendationerna om sjukskrivning för psykiska diagnoser samt för kroniska smärttillstånd liksom för patienter med symtom som till exempel yrsel och huvudvärk är klara. Rekommendationerna kring de psykiska diagnoserna som tidigare skapade oenighet bland experterna är man nu överens om.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar