Share This Post

Innovationer, Kvalitet & utvärdering

”Det finns en förtroendekris som Ivo bör göra något åt”

Ivo rekryterar slätkammat folk som underordnar sig den politiskt styrda pinnräkningskulturen, skriver Sten Levander, professor emeritus i rättspsykiatri.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar