Share This Post

Fulltextmaterial / Socialt arbete

Det blir inte alltid som man tänkt sig. Uppföljning av en kollegial lärandecirkel för projektarbetare

Denna rapport handlar om projektarbetare som deltagit i en kollegial lärandecirkel. Genom cirkeln erbjöds de möjligheten att möta kollegor med likartade arbetsuppgifter och lära av varandra. Huvudfrågan för denna studie har varit att undersöka om en kollegial lärandecirkel var en adekvat strategi att förstärka kompetensen att arbeta i projekt.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar