Share This Post

Arbetsmarknad

Det behöver inte finnas någon arbetslöshet

SKOOPI (Sociala arbetskooperativens intresseorganisation): Under 2010 kommer drygt 50 000 människor att lämna sjukförsäkringen då deras dagar med sjukpenning eller tillfällig sjukersättning tar slut – lämnas till vad? Enligt DN 18/11 har idag närmare 200000 människor mellan 29 och 49 år sjukersättning, cirka en fjärdedel av dem är under 29 år. Andelen personer med sjukersättning mellan 40 och 49 år har nästan fördubblas – det är cirka 9 procent av hela den åldergruppen. Det finns arbete för dem i sociala företag!

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar