Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Det är roligare att jobba om man ser resultat

Det fanns en tid när det ansågs fel att diskutera och jämföra hur man
arbetade med klienter och brukare och följa upp hur det gick för dem.
Det sågs som ett slags misstroende. Och att man arbetade med olika
metoder och på olika sätt, var det inte det som var själva grundtanken i
socialtjänstlagen?

Jag träffade för några år sedan en IFO-chef i en medelstor kommun. Hon hade trott att hennes medarbetare jobbade på samma sätt. När två nyanställda började fråga om metoder och synsätt visade det sig vara precis tvärtom. Man använde olika metoder och tillämpade samma metod på olika sätt. Det ledde till ett tufft – men konstruktivt – arbete för att komma fram till gemensamma utgångspunkter och smälta samman de ungas kunskap om nya behandlingsmetoder med de äldres långa yrkeserfarenhet.

De till en början häftiga diskussionerna om en kunskapsbaserad
socialtjänst har stillnat till en samsyn om vikten av en evidensbaserad
praktik. Det har stor betydelse för klienter, för anställda men också
för kostnaderna. Rätt insatser ger bättre resultat för klienterna. Det
är roligare att jobba om man ser resultat. Och det kostar mindre om
människor får ett jobb eller minskar sitt missbruk.

Genom det öppna fönstret känner jag doften, fylld av vår, förväntan och examen. Den skira häggen skyms nästan av de gamla körsbärsträden, som välver sig över lekparken. Grenarna är översållade av gnistrande vita blomklasar.

Det fina försommarvädret ska hålla i sig stora delar av landet. Trevlig helg!

Karin Mossler

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar