Share This Post

Äldre / Arkiverade-Poster

Archived: Det är mitt hem – En vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning

Vägledningen behandlar psykosociala boendestödsinsatser – från övergripande mål- och planeringsarbete till de dagliga psykosociala boendestödsinsatserna i en kommunal eller enskild verksamhet.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar