Share This Post

Migration

“Den utdragna asylprocessen är statlig misshandel och tortyr”

Anser myndigheterna sig vara säkra på att vederbörande inte har asylskäl måste man utvisa dem. I det tillstånd av inlärd hjälplöshet som de nu befinner sig kommer ingen att bli bättre. Låt de asylsökande få veta,
skriver David Eberhard.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar