Share This Post

Socialförsäkringssystemet

Den svenska socialförsäkringen

Faktablad om den svenska socialförsäkringen som ger ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, vid ålderdom och till barnfamiljer. Socialförsäkringen är individbaserad och ger ersättning för den inkomst man förlorar när man av olika anledningar, till exempel sjukdom och vård av barn, inte kan försörja sig genom eget arbete.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar