Share This Post

Böcker / Brottsoffer / Etik / Kriminalitet / Okategoriserade / Socialt arbete

Den svenska medlingsmodellen – till nytta för brottsoffret?


Den svenska medlingsmodellen – till nytta för brottsoffret?

ID: 3068251366
Författare: Maritha Jacobsson, Lottie Wahlin,
Tommy Andersson

Förlag: Gleerups
ISBN: 9789140683311
Språk: svenska
Utgivningsår: 2013

Medling vid brott är en form av konfliktlösning som innebär att brottsoffer och gärningsman träffas tillsammans med en opartisk tredje person, medlaren, för att tala om brottshändelsen och dess konsekvenser. Den grundläggande tanken är att båda parter ska gå stärkta ur mötet.

Medling är dock inte en helt oproblematisk verksamhet. Hur reglerar man medling så att den blir rättssäker?

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar