Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete / Stress och utbrändhet

Den psykiska ohälsan ökar – men det går att bromsa

Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till långvarig sjukskrivning i kommuner och landsting. Och allt fler drabbas. Risken är särskilt stor för kvinnor i kontaktyrken, till exempel socialsekreterare och förskollärare.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar