Share This Post

Bostad / Funktionshinder / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv

Den nya generationens gemensamhetsboende under utveckling

Den nya generationens gemensamhetsboende, är ett projekt som Funka kommer att driva tillsammans med Gisselberg Arkitekter med finansiering från Boverket. Målet är att skapa ett tillgängligt, attraktivt och ekonomiskt boende för unga. Man vill skapa ett hem för ungdomar där hyresgäster stimuleras till spontana sociala möten utan att ta bort deras privata behov.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar