Share This Post

Böcker

Den nya familjerätten


Den nya familjerätten

ID: 2702230162
Författare: Anders Eriksson
Förlag: Norstedts Juridik
ISBN: 978-913920676-7
Språk: svenska
Utgivningsår: 2014

 

  • Hur sker en bodelning?
  • Vad innebär sambolagen?
  • Hur upprättas ett testamente?

År 1988 trädde äktenskapsbalken i kraft samtidigt som det gjordes omfattande ändringar i arvslagstiftningen. Senare, år 2003, började en ny sambolagstiftning gälla och 2009 infördes nya regler i äktenskapsbalken som gör det möjligt för två personer av samma kön att gifta sig med varandra, något som tidigare varit förbehållet två personer av olika kön. Genom de nämnda reformerna har vi fått en helt ny familjerätt på dessa områden.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar